Google+

PTG kjøper Multi Kulde i Bodø

Styrker tilstedeværelsen langs norskekysten                                                  

PTG har inngått avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i Multi Kulde AS i Bodø. Multi Kulde er også medeier i Multi Kulde i Ålesund og Molde.

Oppkjøpet er en del av PTG sine vekstambisjoner innen dagligvarebransjen i Norge, og vil i tillegg styrke gruppens servicenettverk overfor sjømatindustrien langs norskekysten.

PTG består i dag av Kuldeteknisk, FrioNordica og Kjøleservice Helgeland, og er med det godt etablert i Nord-Norge, Vestlandet, Aust-Agder og i Chile.

- Vår merverdi for kundene ligger i den samlede kompetansen. Multi Kulde er kjent for å være effektive og dyktige, og vil med det styrke vår kjerne samtidig som de vil øke vår dekningsgrad nasjonalt. Dette vil gavne våre kunder over hele landet, sier konsernsjef Terje Arnesen i PTG.

Produktutvikling og høy servicedekning

- Vi skal doble omsetningen i løpet av de neste årene, ikke minst gjennom fortsatt investering i forskning og produktutvikling. Vi skal også komme tettere på eksisterende og nye kunder geografisk, faglig og med høy servicedekning langs norskekysten og internasjonalt, forteller han.

- Vi svært tilfreds med å få Multi Kulde med i PTG. De utfyller gruppen både i forhold til kompetanse og geografisk tilstedeværelse, og understøtter vår investeringsplan for PTG, sier Anders Høifødt, partner i Nord Kapitalforvaltning. Nord Kapitalforvaltning er hovedaksjonær i PTG gjennom Perfect Temperature Group.

Sjømat internasjonalt – dagligvarer nasjonalt

- Vi satser på dagligvaremarkedet nasjonalt, og sjømatmarkedet i Norge og internasjonalt. Med satsingen i Bodø, og med medeierskap i Multi Kulde i Ålesund og Molde, ser vi for oss ytterligere vekst innen våre markedsområder marine og industri, og kommersiell og klima, sier Terje Arnesen.​

Kuldeteknisk og Kjøleservice Helgeland har en svært god dekning innen dagligvarebransjen i Nord-Norge, mens FrioNordica har rendyrket teknologien for anvendelse på fisk nasjonalt og internasjonalt med produksjon i Norge.

Multi Kulde sine kjerneområder er butikk-kjøling, kommersiell kjøling, industrikjøling og klima-løsninger. I tillegg til prosjektkompetanse er service en viktig del av Multi Kulde sine tjenester.

Kort responstid og høy kvalitet

- Vi er opptatt av å ha kort responstid og høy kvalitet på servicen, og har 24/7 vaktordning. Vi vet at kundene våre er fornøyde med at det er lett å få tak i oss, og at vi rykker raskt ut. Våre sertifiserte fagfolk tar seg av både montering, service og oppfølging, sier daglig leder og hovedaksjonær Mikael Andersen i Multi Kulde.

Multi Kulde

Multi Kulde i Bodø ble etablert i 1998, og har lang erfaring og kompetanse innen prosjektering, prosjektledelse, prosjektgjennomføing, montasje- og bygging av komplekse kjøleanlegg.

Multi Kulde AS har eierinteresser i Multi Kulde Vest i Ålesund (40 %), som igjen eier 100 % av Multi Kulde Nordvest (Molde). Multi Kulde har også eierinteresser i Multi Kulde Midt-Norge AS i Trondheim, men selskapet i Trondheim er utelatt fra transaksjonen med PTG.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt:

PTG - verdien av perfekt temperatur

PTG er en komplett leverandør som utvikler bærekraftige temperatur- og energiløsninger som er etterspurt globalt. Kuldeteknisk og FrioNordica er kjent for bruk av naturlige, miljøvennlige og effektive kuldemedier i sine løsninger, derav slagordet; verdien av perfekt temperatur og navnet PTG (Perfect Temperature Group).

Multi Kulde 

Multi Kulde er en kuldeentreprenør lokalisert i Bodø. Selskapets kjerneområde er prosjektering, bygging, montasje, service og vedlikehold av kjøle- og fryseutstyr, kuldeanlegg og airconditionanlegg for det profesjonelle markedet innen handel og industri. Selskapet har kontor i Bodø, og datterselskaper i Ålesund, Trondheim og Molde. Kjerneområdene er butikk-kjøling, kommersiell kjøling, industrikjøling og klimaløsninger. Selskapene besitter stor kompetanse innen prosjektering, prosjektledelse, prosjektgjennomførelse, montasje og bygging av komplekse kjøleanlegg. Serviceavdelingen tilbyr vedlikeholdsservice som redusere risikoen for uforutsette hendelser.

Kuldeteknisk 

Tromsøselskapet Kuldeteknisk ble grunnlagt i 2004 basert på egenutviklede kjøleløsninger til dagligvarebransjen, fiskeri, næringsmiddelindustri og bygg. Selskapet har hatt en betydelig vekst, og har fått mye oppmerksomhet for å ha utviklet fryseteknologi som er 25 prosent mer effektiv enn tradisjonelle løsninger. Selskapet har avdelinger langs kysten i Nord-Norge og i Bergen. 

FrioNordica

FrioNordica ble etablert i 1983, og er landets ledende leverandør av kjøleteknologi til maritimt bruk, og utvikler og produserer is-produksjonsanlegg, RSW-anlegg (Refrigerated Sea Water) og varmepumper til oppdretts- og fiskeindustrien i Norge, Europa og Sør-Amerika. Hovedkontoret ligger i Malmefjorden ved Molde, med avdeling i Grimstad og datterselskap i Chile. 

Kjøleservice Helgeland

Kjøleservice Helgeland ble etablert i 2004, og tilbyr produkter, service- og vedlikehold, prosjektering innen kjøl/frys, vannbåren varme, varmepumper og aircondition. Selskapet dekker hele Helgeland med hovedkontor i Mosjøen, og med avdelinger i Mo i Rana, Sandnessjøen og Brønnøysund.

Nord Kapitalforvaltning

Nord Kapitalforvaltning er hovedaksjonær i PTG gjennom Perfect Temperature Group. Nord Kapitalforvaltning er en forvalter av aktive eierfond som investerer i etablerte virksomheter med utspring i Nord-Norge og internasjonalt vekstpotensial. De forvalter fondet Nord II med en kapitalbase på NOK 431m, hvor statlige Argentum og franske Rothschild Merchant Bank er hjørnesteinsinvestorer.

Du finner oss også på www.ptg.no.

Møt oss på Aqua Nor 2019!