Google+
Kuldeteknisk og FrioNordica går sammen

Ny sterk gruppe for kjøling av brennhett sjømatmarked

FrioNordica er en ledende produsent av kjølesystemer. Selskapets hovedkontor og produksjon ligger i Malmefjorden nord for Molde, med avdeling i Grimstad og datterselskap i Chile.

Kuldeteknisk er Nord-Norges ledende serviceselskap på kuldeinstallasjoner, og en betydelig leverandør av kjøle- og fryseløsninger for industri og marin virksomhet.

- Til sammen har FrioNordica og Kuldeteknisk en komplett produktportefølje tilpasset et stadig voksende internasjonalt sjømatmarked. Med FrioNordica vil vi få en tydeligere tilstedeværelse på Nordvestlandet, og vi vil styrke vår posisjon internasjonalt, sier partner Anders Høifødt i Nord Kapitalforvaltning som er hovedaksjonær i PTG.

- I tillegg bygger vi et ledende utviklingsmiljø for å skape fremtidens løsninger for sjømatindustrien.

Miljøvennlige og effektive kjøleløsninger

- PTG eier i dag Tromsø-selskapet Kuldeteknisk, en av landets største kuldeentreprenører. Tidligere i år gikk PTG inn som medeier i Kjøleservice Helgeland AS og etablerte Kuldeteknisk Vest AS i Bergen.

- Verdensbefolkningen øker, og behovet for sunne proteiner driver et stadig mer brennhett sjømatmarked. Det fører med seg et økende behov for effektive kjøle- og fryseløsninger både på land og til havs. Sammen med FrioNordica blir vi en komplett og uavhengig leverandør med fokus på miljøvennlige løsninger, forteller Høifødt.   

Kuldeteknisk er kjent for sine nyskapende SeaCool RSW-anlegg og SuperFreeze fryseanlegg. Med Frionordica sine RSW-anlegg opp til 2500 kW, varmepumper og Finsam is-systemer, representerer PTG et komplett produktsortiment innenfor kjøl, frys og varmepumper.

Internasjonalt behov og komplett verdikjede

- FrioNordica har en sterk posisjon innen sjømatsektoren i Norge, Sør-Amerika og Europa, og vil med det bidra til å styrke internasjonaliseringen av PTG. Vi vil ha løsninger for både små og store anlegg i disse markedene, i tillegg til et stort servicenettverk i Norge og utlandet, sier han, og legger til;

- Internasjonal kyst- og havgående fiskeflåte står foran store oppgraderinger, der kjøle- og fryseteknologi er avgjørende for å ivareta kvaliteten på fisken. Akvakultur-industrien er inne i en svært ekspansiv periode, men er avhengig av nye teknologiske løsninger som ivaretar fiskevelferd, helse og kvalitet for å kunne bygge ytterligere kapasitet. Dette åpner opp for muligheter for vår kjøle- og varmeteknologi.

Nøkkelpersoner reinvesterer

Noen av aksjonærene i FrioNordica reinvesterer og blir aksjonærer i PTG. Blant annet blir de to gründerne Per Johansen og Per R. Samuelsen med på eiersiden i PTG.  

- Vi ser frem til å bli med i et enda større kompetansemiljø, og til å bidra til videre vekst for Perfect Temperature Group, sier Ketil Røberg, administrerende direktør i FrioNordica.

Pareto Securities har bistått eierne av FrioNordica i forbindelse med salget av selskapet.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt.

Om FrioNordica

FrioNordica er et industrielt kuldefirma med lang erfaring fra fiske-, fiskeforedlings- og havbruksnæringen. Selskapet har hovedkontor i Malmefjorden, samt avdeling i Grimstad og datterselskap i Chile. FrioNordica har spesialisert seg på kjøling og oppvarming av sjøvann (RSW), varmepumper, samt ismaskiner og is-anlegg. Selskapet utvikler og produserer egne løsninger og har leveranser til store deler av verden.

Mer enn 500 RSW-leveranser

FrioNordicas største marked har til nå vært RSW-systemer, og har levert om lag 500 slike anlegg de siste 25 årene. Kapasiteten på anleggene blir stadig større – helt opp til 2500 kW, hvor de fleste leveransene har lagt på mellom 500 til 1500 kW. FrioNordica benytter i stor grad det naturlige kuldemediet NH3 (ammoniakk), som er et ideelt kuldemedium for større industrielle anlegg.

Kuldeteknisk har til sammenligning tatt en sterk posisjon de siste årene overfor kystflåten og akvakultur med sin CO2-baserte SeaCool-RSW med kapasiteter opp til 600 kW. Til sammen vil Perfect Temperature Group få en komplett range av fremtidsrettede RSW-løsninger basert på de naturlige kuldemediene NH3 og CO2.

Sterke på automasjon

Både FrioNordica og Kuldeteknisk har svært kvalifiserte automasjonsingeniører som utvikler kontrollsystemer for igangkjøring, overvåking, fjernovervåking og feilsøking av kuldesystemer. Full digital kontroll sørger for perfekt temperatur gjennom kundens verdikjede.

Om Kuldeteknisk

Kuldeteknisk er en av landets største entreprenører innen kuldetekniske løsninger. Selskapets visjon er å være ledende på bærekraftig temperaturhåndtering, og skal være det mest kompetente og dedikerte kuldetekniske fagmiljøet i Norge. Kuldeteknisk utvikler og leverer anlegg og tjenester som tilfredsstiller kundenes behov for perfekt temperatur.  

Om Nord Kapitalforvaltning

Nord Kapitalforvaltning er en forvalter av aktive eierfond som investerer i etablerte virksomheter med utspring i Nord-Norge og internasjonalt vekstpotensial. De forvalter fondet Nord II med en kapitalbase på NOK 431m, hvor statlige Argentum og franske Rothschild Merchant Bank er hjørnesteinsinvestorer.