Google+

Kuldeteknisk, FrioNordica og Kjøleservice Helgeland blir til PTG

Bygger ledelse for videre vekst 

Kuldeteknisk, FrioNordica og Kjøleservice Helgeland blir til PTG

I løpet av høsten vil Kuldeteknisk AS skifte navn til PTG AS, og etter hvert vil selskapene FrioNordica AS og Kjøleservice Helgeland AS fusjoneres inn i PTG AS. Med integrasjonen av selskapene i PTG er det satt sammen en ny ledergruppe på tvers av selskapene.

I tillegg til ansettelse av Terje Arnesen som konsernsjef, og Milos Golic som finansdirektør, har Ketil Røberg (FrioNordica) fått ansvar for markedsområdet marine og industri, mens Martin Schjølberg (Kuldeteknisk) ansvar for markedsområdet kommersiell og klima.

Bygger teknologigruppe

 - Vi er svært fornøyde med å ha fått med oss Terje og Milos til å videreføre vårt arbeid med å bygge en sterk teknologigruppe som skal understøtte veksten i den globale sjømatnæringen, sier Arnstein Gunnestad Endresen, styreleder PTG.

Nord Kapitalforvaltning er hovedaksjonær i i PTG gjennom Perfect Temperature Group. Partner Anders Høifødt i Nord Kapitalforvaltning kommenterer integrasjonen;

- Sammen blir vi sterkere og skal ha fokus på å utvikle miljøvennlige og energieffektive løsninger med den kvaliteten og service som våre lokale kunder og det globale sjømatmarkedet etterspør, sier Høifødt. 

Verdien av perfekt temperatur

- Navneskiftet og fusjonene markerer at grupperingene nå skal vokse i fellesskap, sier Terje Arnesen konsernsjef i PTG. Han forteller at navnet PTG er hentet fra initialene til holdingsselskapet Perfect Temperature Group, og slagordet til gruppen; verdien av perfekt temperatur.

- Jeg er imponert over det disse selskapene har fått til med forskning, produktutvikling, et landsomfattende servicenettverk, og med produksjon i Norge. Dette skal også være bærebjelken i PTG sin vekststrategi fremover.

Sjømat internasjonalt – dagligvarer nasjonalt

- Sjømatmarkedet i Norge og internasjonalt har vår høyeste prioritet, og i tillegg satser vi videre på det norske dagligvaremarkedet, sier Arnesen.​

Kuldeteknisk og Kjøleservice Helgeland har en svært sterk posisjon innen dagligvarebransjen i Nord-Norge, mens FrioNordica har rendyrket teknologien for anvendelse på fisk nasjonalt og internasjonalt med produksjon i Norge. Kuldeteknisk og FrioNordica er kjent for bruk av naturlige, miljøvennlige og effektive kuldemedier i sine løsninger.

Bærekraftige temperatur- og energiløsninger

PTG er en komplett leverandør som utvikler bærekraftige temperatur- og energiløsninger som er etterspurt globalt.

- En stadig økende verdensbefolkning har behov for effektive kjøle- og fryseløsninger. Energi er også en betydelig råvare, og vår samlede ekspertise på energieffektivisering kan bidra til betydelige kostnads- og utslippsreduksjoner, forteller Arnesen.

Fokus på produktutvikling og høy servicedekning

- Vi skal doble omsetningen i løpet av de neste årene, ikke minst gjennom fortsatt investering i forskning og utvikling. Vi skal også komme tettere på eksisterende og nye kunder geografisk, faglig og med høy servicedekning langs norskekysten og internasjonalt, sier konsernsjef Terje Arnesen i PTG.

30 års ledererfaring

Arnesen har 30 års ledererfaring fra industrien, hovedsakelig innen oljeservice og maritimt utstyr. Han kommer fra Rapp Marine Group, som leverer vinsjeutstyr til fiskeri- og forskningsfartøyer. Der var han konsernsjef, og bidro blant annet til at Rapp Marine Group i 2018 ble en en del av MacGregor og det finske storkonsernet Cargotec. Arnesen har tidligere vært konsernsjef i oljeselskapet Rocksource, Bergen Group (skipsbygging), Bennex Group (subsea), og skipsutstyrsleverandørene Scana Propulsion, og har 18 års erfaring fra ulike lederposisjoner i Rolls-Royce Marine.

Finans og strategi

Finansdirektør Milos Golic kommer også fra Rapp Marine Group hvor han de siste årene var finansdirektør. Han har tidligere arbeidet som viseadministrerende direktør og finansdirektør i Rapp Marine sitt datterselskap i Serbia. Milos har jobbet mye med strategi- og vekstprosesser, blant annet med salget av Rapp Marine Group i fjor. Han har også vært rådgiver i det internasjonale revisornettverket BDO og finansieringsselskapet Société Générale. 

Den nye logoen

Logoen og navnet bygger på budskapet til PTG – verdien av perfekt temperatur – eller på engelsk; The value of perfect temperature. For å understreke verdien av perfekt temperatur er navnet PTG omsluttet av en C for celsius, som igjen har integrert et symbol for opphøyet grader.

Vi er også snart å finne på www.ptg.no

Kuldeteknisk 

Tromsøselskapet Kuldeteknisk ble grunnlagt i 2004 basert på egenutviklede kjøleløsninger til dagligvarebransjen, fiskeri, næringsmiddelindustri og bygg. Selskapet har hatt en betydelig vekst, og har fått mye oppmerksomhet for å ha utviklet fryseteknologi som er 25 prosent mer effektiv enn tradisjonelle løsninger. Selskapet har avdelinger langs kysten i Nord-Norge og i Bergen. 

FrioNordica

FrioNordica ble etablert i 1983, og er landets ledende leverandør av kjøleteknologi til maritimt bruk, og utvikler og produserer is-produksjonsanlegg, RSW-anlegg (Refrigerated Sea Water) og varmepumper til oppdretts- og fiskeindustrien i Norge, Europa og Sør-Amerika. Hovedkontoret ligger i Malmefjorden ved Molde, med avdeling i Grimstad og datterselskap i Chile. 

Kjøleservice Helgeland

Kjøleservice Helgeland ble etablert i 2004, og tilbyr produkter, service- og vedlikehold, prosjektering innen kjøl/frys, vannbåren varme, varmepumper og aircondition. Selskapet dekker hele Helgeland med hovedkontor i Mosjøen, og med avdelinger i Mo i Rana, Sandnessjøen og Brønnøysund.

Nord Kapitalforvaltning

Nord Kapitalforvaltning er hovedaksjonær i PTG gjennom Perfect Temperature Group. Nord Kapitalforvaltning er en forvalter av aktive eierfond som investerer i etablerte virksomheter med utspring i Nord-Norge og internasjonalt vekstpotensial. De forvalter fondet Nord II med en kapitalbase på NOK 431m, hvor statlige Argentum og franske Rothschild Merchant Bank er hjørnesteinsinvestorer.