Google+

ISANLEGG

Finsam isanlegg:  Velprøvd teknologi, uslåelige fordeler

 • Lett å transportere
 • Stor kjølekapasitet
 • Rask nedkjøling
 • Holder overflaten på fisken ren og fuktig


Containeriserte isanlegg gir automatisk levering til båter, lastebiler / binger og kan ha is-slurry produksjon. Finsam isanlegg er basert på det velprøvde israke konseptet og leveres til fiskerihavner og fabrikker over hele verden.

Finsam Auto Ice System

 • Selvbetjening av islevering med kortsystem
 • Kunde database med registreringer av levert is
 • Interphase mulighet for utveksling av data til administrative systemer
 • Styringssystem for automatisk styring av funksjoner på isanlegg via kontrollpanel, mobil eller fjernkontroll via internett

 

Finsam Plate Is:

IS - Det perfekte kuldemediumet for fisk

Klar og ren

 • Moderat underkjøling; isen er litt underkjølt, men våt på den ene siden.
 • Våt og halvtørr for umiddelbar nedkjøling, tørr for langtidslagring og varmt klima.
 • Allsidig - produsert is av justerbar tykkelse og knust karakterer, kan tilpasses til alle anledninger is brukes til nedkjølingsformål.
 • Mindre skader - flate og parallelle flater uten skarpe kanter betyr at isen ikke skader varer som kjøles.
 • Større kjølekapasitet per volumenhet.
 • Fri flyt, noe som gjør det enkelt å håndtere.
 • Solid frosset, fri for vann og luft
 • Lett å konvertere til pumpbar slurry is

Ismaskiner

Finsam VIP plate-ismaskiner for Ammoniakk og Freon:

Bilde over: Finsam VIP 18C UA (for ammoniakk) med produksjonskapasitet opp til 35 tonn / 24 timer

Bilde over: Prinsippskisse ishøst

Bilde over: 3 stk VIP 18C UA Plate is maskiner med total produksjonskapasitet 90 tonn/24 t

Bilde over : Finsam TS plateismaskiner med produksjonskapasitet fra 7-20 tonn/24t

Bilde over: Direkte levering av is til båter

Slurry Is

Bilde over: Slurry is tank med isknuser og røreverk.

Bilde over: Slurry blande tank innvendig 

FINSAM SLURRY  IS

 • Is slurry er laget av knust, plate eller flake is
 • Is kan lagres i tørr tilstand
 • Høy slurry produksjonskapasitet
 • Stor slurry lagertank ikke nødvendig
 • Is slurry og konvensjonell is tilgjengelig fra det samme anlegget

Mulighet for å kontrollere saltinnholdet.

Flow-ice anlegg

Bilde over: Frionordica HP 4-19 og HP 10-19 Flow ice rack

Bilde over: Prinsippskisse flowiceanlegg med tank- elskap og kompressoraggreagat ferdig levert i container. 

Fordeler med flow-ice:

 • Rask reduksjon av fiskens temperatur
 • Svært myk og skånsom mot fisken
 • Pumpbare og lett å distribuere i rørsystemer
 • Ferskvann er ikke nødvendig
 • Svært kompakt design
 • -10 ° C fordampningstemperatur gir lavt strømforbruk
 • Designet for installasjon on-board.
 • Høy kapasitet modeller er tilgjengelig med pumpe sirkulert ammoniakk som kuldemedium.
 • Kan kombineres med RSW enheter.
 • Komplett flow ice anlegg inkluderer pumper, kontroller og lagringssystem.
 • Flow-ice stativ med 2 -12 isgeneratorer for tilkobling til eksternt kuldeanlegg.
 • Is generatorer som O.E.M  produkt for andre ismaskin produsenter.