Google+

KONTROLLSYSTEM


FrioLogica er et elektronisk overvåkings- og kontroll system for kuldeanlegg og kuldeprosesser. Det er enkelt å betjene, har berøringsskjerm og on-line informasjon om relevante forhold som f.eks temperatur, flow, driftstimer,% kapasitet, sikkerhetkontroll og alarm historie. Systemet kan kommunisere via internett og til sentrale styringssystemer, samt nettbrett og smart telefon.