En annen Aquaterm RSW anlegg har med [Lonco] hell blitt installert om bord i snurpenotbåten Lonco som eies av SPK i Coronel, Chile. Anlegget har en nedkjølings kapasitet på 872 kW og leveres med det nye Friologica kontrollsystemet. Dette er det femte skipet som eies av SPK som har RSW anlegg levert av FrioNordica.